Život je jen ubohou parodií na naše SNY...

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

9 hříchu satanismu

satanismu 9 říchu

HLOUPOST - Hlavní hřích satanismu. Nevědomost je jedna věc, ale rozvoj naší společnosti stále víc a víc staví na hlouposti. Spočívá to v lidech, kteří souhlasí se vším, co je jim předkládáno. Masové sdělovací prostředky podporují zkultivovanou hloupost jako stav, který je nejen přijatelný, ale dokonce chvályhodný. Satanisté se musí naučit prokouknout podvody a nemohou si dovolit být hloupí.

OKÁZALOST - Okázalost i hloupost mají stejný základ, díky němuž je v současnosti udržován koloběh peněz. Každý se snaží cítit se jako velké zvíře a dosáhnout úspěchu za každou cenu.

SOLIPSISMUS - Solipsismus může být velice nebezpečný pro satanisty. Promítáš své reakce, odezvy a soucítění na někoho, kdo je pravděpodobně na daleko nižší úrovni něž ty. je mylné se domnívat, že ti lidé budou oplácet tou samou protislužbou, zdvořilostí a respektem, které ty jim zcela přirozeně poskytuješ. Ne, nebudou. Namísto toho se musí satanisté snažit dodržovat příkaz "Čiň jiným to, co činí oni tobě". Pro většinu z nás je to dřina a vyžaduje to neustálou bdělost, abychom neupadli do příjemné iluze, že je každý jako my.

SEBEKLAM - Další hlavní hřích. Nesmíme skládat hold žádným posvátným kravám, které jsou nám předkládány. Hrají totiž role, které můžeme zaujmout my sami. Pouze na chvíli se dá vkročit do sebeklamu, ale jen když je to zábava, avšak vědomá. Ale potom už to není sebeklam.

PODŘÍZENOST STÁDU - je v pořádku přizpůsobit se osobním přáním, jestliže ti to na konci přinese úspěch. Ale jenom blázen se může připojit ke stádu a přijmout roli, jaká je mu diktována. Klíčem je osvojit si mistrovskou moudrost a nenechat se zotročovat vrtochy většiny.

NEDOSTATEK PERSPEKTIVY - Nikdy nesmíš ztratit názor na to, co a kdo vlastně jsi a co by mohlo přímo ohrozit tvou existenci. Tvoříme historii právě teď, každý den. Vždy měj na paměti širší historický a sociální obraz. Jestliže chceš, aby kousky mozaiky zapadaly na své místo, musíš chápat podstatu věci, které skládáš dohromady. Nenech se ovládat nátlakem stáda. pamatuj, že pracuješ na zcela jiné úrovni než zbytek světa.

ZAPOMNĚTLIVOST NA MINULÉ ORTODOXIE - Nezapomeň, že toto je jeden z klíčů k vymývání mozků lidí, aby přijímali něco, co vypadá jako "nové" a "odlišné", i když to tu dávno všechno bylo, ale nyní je to prezentováno v novém balení. Očekává se od náš, že budeme blouznit o duchu "stvořitele" a zapomeneme, co bylo na počátku. To nahrává potřebám společnosti.

NEPLODNÁ PÝCHA - Pýcha je ohromná věc až do chvíle, kdy dojde k vylévání vaničky i s dítětem. Zásada satanismu zní: jestliže to pracuje pro tebe, je to v pořádku. Když dojde k tomu, že to pro tebe pracovat přestane , jestliže ses vlastní silou dostal do slepé uličky a nezbývá ti než říct: "Promiňte, udělal jsem chybu, byl bych rád, kdybychom mohli dojít k nějakému kompromisu," učiň tak.

NEDOSTATEK ESTETIKY - Estetika je hlavní satanský nástroj a musí být používán, aby magie byla účinná. Estetika je vysoce osobní záležitost, odráží naši vlastní povahu, ale jsou zde všeobecně příjemné a harmonické tvary, které nesmí být odmítány.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.