Život je jen ubohou parodií na naše SNY...

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Jak naštvat učitele2

Pohoďte tyčinku Snickers vedle záchodové mísy

 

PPiiššttee kkaažžddéé ppííssmmeennkkoo ddvvaakkrráátt..

Řekněte učiteli, že musíte domů, protože vašeho brášku unesli UFOuni

Když čtete v češtině nějaký dlouhý článek, tak se zastavte, vytáhněte si svačinu a začněte jíst.

Doneste si do školy ŠPRCKY,nafouknete  a chodte sněmi po škole.

Když jste na záchodě, dejte si na ruce co nejvíce tekutého mýdla, ale nesmývejte ho, potom bude na klikách, zábradlí, automatě na pití,…

Pokud je venku hluboko pod nulou, otevřete o přestávce všechna okna ve třídě, nebo třeba na chodbě

Domluvte se se spolužáky a na chodbě si vyberte nějakého studenta, potom za nim choďte, kam se hne. Bude se vás snažit střást, zmlátit,… A když vás bude hodně, tak se určitě přidají i nějací další studenti

Uveďte do seminární práce z jazyka českého, že jste čerpali ze Spidermana a Batmana

Píšete slohovku? Zkuste ji napsat jednou, brutálně dlouhou, větou. Používejte různé závorky středníky, pomlčky, ale jenom jednu tečku

Domluvte se se všema třídama na škole a všichni si o přestávce prohoďte učebny

Vylijte na seminárku do sociologie martini a vysvětlete, že jste ji psal v baru, kde jste pozorval sociologické procesy

Do seminárky napište jako zdroj informací návod k televiznímu ovladači

Do hodiny výtvarky si doneste pěnové tužidlo na vlasy. To nastříkejte na výkres a řekněte učiteli, že téma se dá vyjádřit jen takovou abstraktní formou. Pěnová tužidla jsou hořlavá, využijte toho a své dílo potom zapalte a prohlaště, že na tak geniální umělecké dílo není lidstvo ještě připraveno

Chce po vás uklízečka, ať se přezouváte? Tak ji řekněte, že spadáte pod přímé velení třídního učitele a nikdo jiný vám nemá co rozkazovat

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.