Život je jen ubohou parodií na naše SNY...

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Smutek-bolest-citáty

Častý smutek člověka níčí.

Život je dlouhá a bolestivá sebevražda.

Buďte každý den nějaký čas o samotě!

Nikdo není smutný sám pro sebe.

Samota netíží tolik jako prázdná slova.

Bolest není od lásky nikdy daleko!

Tvou bolest nářek nezhojí, jen prozradí.

Humor je nejdůstojnější projev smutku.

Těžké je mlčet, když cítíš bolest.

Bolest druhých nám pomáhá nést bolest vlastní.

Smutní nenávidí veselé a veselí nenávidí smutné.

Radostí jsou naše křídla, bolestí naše ostruhy.

V samotě se nenajde víc, než kolik se do ní vzneslo.

Počátek naší bolesti často se v radostech skrývá.

Bolest jediná odolává závisti, není tedy z tohoto světa.

Nejsilnější člověk na světě je ten, který je nejvíc sám.

Samota je krásná ale musíš mít někoho, komu o ní vyprávíš.

Nápadněji dávají najevo smutek ti, kteří mají menší bolest.

Mám ráda samotu - sem víc zvyklá na své vlastní vady než na cizí.

Samota se proměňuje v osamělost, když si člověk nemá co říct.

Slzám dát průchod je vhodné, pláčem se zbavujeme hněvu.

Největší zlo je odejít z počtu živých dříve, než jsi umřel.

Člověk je učeň, bolest je jeho mistrem : Nic se nenaučíš bez mistra.

Smutek jen stěží utopíš v alkoholu, bývá totiž zatraceně dobrým plavcem.

Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel.

Nejlepší přítelkyní bývá někdy samota, neobtěžuje nás alespoň svojí přítomností.

Život brzo skončí a pak nám nikdo nedá nic za to , jestli jsme byli smutní nebo veselí.

Nic není tak truchlivé, jako když se někomu tvrdí, že je smutný, ale že by měl být veselý.

Bolest nad ztrátou druhého člověka je snesitelnější, když člověk ví, že sám už dlouho nebude žít.

Člověk má v srdci místa, o nichž mnohdy nemá potuchy, teprve až se zaplní bolestí, dozví se o jejich existenci.

Nakonec zůstává přece jen každý sám, takže hlavní problém tkví v tom, kdo je ten s kým má člověk zůstat, zůstaneli sám.

Ten kdo žije osaměle, se musí sám k sobě chovat slušně a s dávkou hrdosti, nechce-li klesnout v očích toho posledního člověka, který mu zbyl, totiž v očích sama sebe.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.